Tarieven & vergoedingen

De kosten voor zowel een ReAttach-sessie als een IEMT-sessie bedragen € 75,00 en zijn vrijgesteld van BTW. Tijdens de intake zullen we bespreken welke vorm voor jou het best passend is.
Een ReAttach-traject heeft doorgaans 3 – 5 behandelingen nodig om effectief te zijn. Bij IEMT zullen we per keer bekijken wat jouw behoefte is.

Mogelijkheden vergoeding
Van belang is te weten dat mijn behandelingen vallen onder de alternatieve zorg van de zorgverzekeraar. Om te weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding, kun je bij de zorgverzekering navragen of ‘overige psychosociale therapie – code 24504’ wordt vergoed. Verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten, mits je recht hebt op alternatieve zorg. Wil je bij jouw verzekeraar navragen of de therapie vergoed wordt, vermeld dan mijn naam, NFG-registratie code en de AGB-code erbij. Vermeld nadrukkelijk dat het gaat om alternatieve zorg. Sommige werkgevers vergoeden de kosten van de therapie. Aarzel niet om hiernaar te vragen bij jouw werkgever.

NFG-registratiecode: 9496
AGB-code Bewuste Groei: 90071005
AGB-code behandelaar: 90112335