Tarieven & vergoedingen

Tijdens de intake, waarvan de kosten €80,- per uur zijn, zullen we bespreken wat jouw vraag is, naar welke ‘stip op de horizon’ jij graag wilt toewerken. Na de intake zal ik jou aangeven wat ik vanuit Bewuste Groei voor jou kan betekenen. De kosten voor een vervolgsessie bedragen ook € 80,- per uur en zijn vrijgesteld van BTW.
Je mag er van uitgaan dat je – na de intake – minimaal 2 -3 afspraken inplant om voortgang in jouw vraag te krijgen. Je ontvangt na afloop van elke sessie de factuur per mail.

Mogelijkheden vergoeding
Van belang is te weten dat mijn behandelingen vallen onder de complementaire zorg van de zorgverzekeraar. Om te weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding, kun je bij de zorgverzekering navragen of ‘overige psychosociale therapie – code 24504’ wordt vergoed. Verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten, mits je recht hebt op alternatieve zorg. Wil je bij jouw verzekeraar navragen of de therapie vergoed wordt, vermeld dan mijn naam, NFG-registratie code en de AGB-code erbij. Vermeld nadrukkelijk dat het gaat om alternatieve zorg. Sommige werkgevers vergoeden de kosten van de therapie. Aarzel niet om hiernaar te vragen bij jouw werkgever.

NFG-registratiecode: 9496
AGB-code Bewuste Groei: 90071005
AGB-code behandelaar: 90112335