Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT is een methode om de ‘lading’ van ongewenste gevoelens, emoties en herinneringen af te halen. IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Er hoeft dus niet eerst al pratend te worden gezocht naar de kern van het probleem. Vanuit een vervelend gevoel in het ‘nu’ wordt door middel van vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop je geleerd hebt je zo te voelen of te zijn. Door het doen van oogbewegingen waarbij ik je begeleid, geef je je hersens als het ware de opdracht om ‘breder’ te kijken, denken en voelen met betrekking tot de herinnering. Er ontstaat zo meer afstand tot de herinnering, waardoor deze met minder – of geen – lading wordt opgeslagen in je brein waardoor je er in het ‘nu’ en in de toekomst geen last meer van zult hebben. Je creëert gezonde grenzen tussen het heden en het verleden, tussen jouzelf en de ander. We kunnen werken met belemmerende emoties, met identiteitsbeleving en ook bijdragen aan persoonlijke groei.

‘Het doen van oogbewegingen’ roept vaak direct de associatie met EMDR op. Er zijn echter belangrijke verschillen. Waar EMDR oorspronkelijk is ontwikkeld voor traumabehandeling en 1 trauma ‘per keer’ behandelt, is IEMT ontwikkeld om verlichting te brengen op het gebied van chronische emotionele en stress-gerelateerde  problematieken.
Bij EMDR wordt door middel van gespreksvoering gezocht naar de kern van de problematiek, wat leidt tot herbeleving. Bij IEMT wordt – vanuit de verbinding met het gevoel waar jij in het hier-en-nu last van hebt – teruggegaan naar ‘de eerste keer met dit gevoel’, de imprint. Op die imprint volgen de oogbewegingen. Je hoeft niks over de herinnering te vertellen.

Het ‘zachte’ van IEMT is dat je niet hoeft te praten over datgene wat je dwars zit; uiteraard nemen we je klachten als uitgangspunt en tegelijkertijd houden we voor ogen wat je wilt bereiken. Doordat je niet letterlijk ‘woorden’ hoeft te geven aan je gevoel, kan het gaan over waar het voor jou ècht over zou moeten gaan. Datgene waarvan je je bewust wordt, mag bij jou blijven, waardoor het niet eerst door jouw filter van oordelen gaat. Jij weet voor jou waarover het mag gaan en dat is het uitgangspunt.